عنوان / تاريخ :
رديفعنوانتاريخ قرعه كشيتاریخ شروعتاریخ پايان
1
نتیجه دهمین قرعه کشی خودرو رانا فروشگاه پروما مشهد
93/11/05 93/10/01 93/10/30
2
نتیجه نهمین قرعه کشی خودرو رانا فروشگاه پروما مشهد
93/10/11 93/09/21 93/09/30
3
نتیجه هشتمین قرعه کشی خودرو رانا فروشگاه پروما مشهد
93/10/07 93/09/11 93/09/20
4
نتیجه هفتمین قرعه کشی خودرو رانا فروشگاه پروما مشهد
93/09/10 93/09/01 93/09/09
5
نتیجه ششمین قرعه کشی خودرو رانا فروشگاه پروما مشهد
93/09/01 93/07/28 93/08/30
6
نتیجه پنجمین قرعه کشی خودرو رانا فروشگاه پروما مشهد
93/07/27 93/06/17 93/07/26
7
نتیجه چهارمین قرعه کشی خودرو رانا فروشگاه پروما مشهد
93/06/17 93/05/13 93/06/16
8
نتیجه سومین قرعه کشی خودرو رانا فروشگاه پروما مشهد
93/05/13 93/04/07 93/05/12
9
نتیجه دومین قرعه کشی خودرو رانا فروشگاه پروما مشهد
93/04/07 93/02/26 93/04/06
10
نتیجه اولین قرعه کشی خودرو رانا فروشگاه پروما مشهد
93/02/26 92/12/17 93/02/25
11
قرعه کشی هفتگی پروما باران
90/04/03 90/04/02 90/04/03
12
نتیجه قرعه کشی لوازم خانگی پروما محمد شهر کرج
89/10/01 89/08/10 89/09/30
13
نتیجه قرعه کشی کلاسنو (پروما مشهد)
89/09/07 89/06/01 89/08/27
14
نتیجه قرعه کشی رعنا (پروما مشهد)
89/08/17 89/04/01 89/08/07
15
نتایج قرعه کشی بزرگ فستیوال پروما
89/03/04 88/07/01 89/02/31
16
نتایج سومین قرعه کشی هفتگی ماه مبارک رمضان
88/06/29 88/06/22 88/06/29
17
نتایج دومین قرعه کشی هفتگی ماه مبارک رمضان
88/06/22 88/06/15 88/06/22
18
نتایج اولین قرعه کشی هفتگی ماه مبارک رمضان
88/06/15 88/06/05 88/06/15
19
برندگان قرعه کشی فستیوال تابستانه
88/08/11 88/04/07 88/08/08
20
نتایج چهارمین قرعه کشی هفتگی پروما
88/04/06 88/03/30 88/04/06
1 2